Nå får du oppdatert skogforsikring, tilpasset behovet ditt og skogen din 


I november 2023 lanserte vi oppdaterte og forenklede forsikringspakker. Når det nærmer seg fornyelse av skogforsikringen din, får du informasjon om hva dette innebærer for akkurat deg. I denne artikkelen kan du lese mer om bakgrunnen for disse endringene. 
 


Klimaendringene har innvirkning på skogen 
I de siste 100 årene er det observert endringer i klimaet, og denne økningen har vært spesielt tydelig etter 1990. Vi har også registrert et økende skadeomfang de siste 10 årene. Det har blitt et mildere klima, spesielt om våren. Stormene kommer oftere, antall dager med kraftig nedbør og lengre perioder med tørke er noen av tendensene som sees. Dette vil selvfølgelig også ha innvirkning på skogen vår.  Økt risiko for skader  
Selv om vi er det eneste selskapet i Norge som tilbyr forsikring av skog, var det viktig for oss å ta høyde for disse klimaendringene. Lange perioder med tørke fører til større risiko for skogbrann. Varmere vintre og mindre tele i bakken, fører til at trærne er dårligere forankret når stormene kommer. I mange områder der det historisk har vært mest kald og tørr snø, kan det nå forekomme flere dager med våtere og tyngre snø, også kalt våtsnødager. Plantefelt kan få store skader når det er smågnagerår. Med økt risiko for skogbrann, stormskader, snøskader og skader fra smågnagere så vi at det var på tide å oppdatere porteføljen vår, og tilby forsikringer som er enklere å forstå.


Ekstremvær i de siste to årene

  • Stormen 19. november 2021 raserte mer enn 2,5 millioner m³ skog   

  • I 2021 ble det utbetalt 26 millioner kroner i erstatning for snøskader   

  • Våren 2022 registrerte DSB i gjennomsnitt 16 skogbranner per dag   

  • Våren og sommeren 2023 ble først preget av tørkeperioder med ekstrem brannfare, og deretter store nedbørsmengder 

Stormskader på skog dekkes ikke av Statens Naturskadefond 
Statens Naturskadefond dekker nå bare flom- og skredskader på skog. Derfor har det vært en del skogeiere som har fått seg en lite hyggelig overraskelse når de har fått stormskader på skogen sin. Vi har inkludert stormskader i hovedproduktet vårt; Skogforsikring.  

produkter

Forsikring som passer for deg og skogen din 
I sammenheng med produktendringen gjør vi også en gjennomgang av hvert kundeforhold mot de tre hovedproduktene vi tilbyr. På den måten får du som forsikringstager den skogforsikringen som passer best for deg og skogen din. Da vi satt sammen disse forsikringspakkene så vi på flere variabler: Endringer i klima er en ting, men skogsstruktur og skogskjøtsel har også innvirkning på forekomsten av skader i skog. Hvor i landet skogen står har også en betydning.  

Vi vet også at det er du som kjenner skogen din best. Derfor setter vi enormt stor pris på at du kontakter oss hvis du ser at forsikringen vi har gitt deg ikke passer til dine behov.

Teaser Snøskade Anne Lise

Anne lise fikk snøskader

Se hvordan det gikk da Anne Lise fikk snøskader på skogen sin, og les mer om snøskader. 

Teaser stormskade

Klima og STORMSKADER

Vi har sett økende omfang av stormskader, les artikkelen om klima og storm. 

Teaser smågnager

SMÅGNAGERskader

Visste du at vi selger smågnagere kan gjøre store skader på plantefelt?