Klimaendringer og snøskader på skog 

Klimaendringer vil ha komplekse effekter på snøforholdene, og dermed også på skogen vår. Som følge av økt gjennomsnittstemperatur, har det blitt registrert endringer i snøforholdene flere steder i verden. Her i Norge har noen områder opplevd mildere vintre med mindre snø, mens andre områder har opplevd økt snøfall og endringer i snøens konsistens.

 


Våtsnødager gir større sjanse for skade
Økte temperaturer kan føre til endringer i nedbørsmønstre og påvirke snøforholdene. I noen tilfeller kan også økt snøfall øke risikoen for snøskader, spesielt hvis det kommer mye tung og våt snø. Denne typen snø kan legge betydelig vekt på greiner og stammer, og føre til brudd.  

Flere våtsnødager på Østlandet 
Fram til år 2000 var det en dominans av våt snø langs vestkysten av Norge. Denne våte snøen var betydelig mindre jo lenger østover man beveget seg i landet. Nå har det skjedd en endring i den geografiske fordelingen. Antall våtsnødager har hatt en økning i innlandet, og særlig på det indre Østlandet. Klimascenariene og skadestatistikk tyder på at Østlandet, og særlig høyereliggende strøk i nærheten av Langfjella vil bli mer utsatte i tiden fremover.  

Stor variasjon i potensielle snøskader 
Det er likevel viktig å merke seg at påvirkningen av klimaendringer på snøforhold og potensielle snøskader kan variere betydelig avhengig av lokale forhold, topografi og andre faktorer. Generelt sett kan man si at jo lengre nord man kommer, og antall meter over havet vil oppleve mindre temperaturøkninger sammenlignet med lavere områder. Likevel ser vi at vi får flere skademeldinger fra skogeiere med skog på 350 meter over havet enn før.

Anne-Lise fikk snøskader på skogen sin. Du kan se hennes historie her.


Hvordan påvirker dette skogen? 
På løvtrær har det hyppigste problemet vært snøbøyde trær, på gran har det vært topp- og stammebrekk, og på furu topp- og stammebrekk, samt brekk av store greiner. Snøskader på trær har også ledet til store skader på kraftledningene som går gjennom skogen.  

Varmere klima gjør at trærne blir dårligere forankret 
Mindre tele i bakken kan påvirke hvor godt trærne er forankret i jorden. Dette kan potensielt påvirke trærnes stabilitet under vind- og snøforhold. Skulle det komme sterk vind og mye snø, vil trærne ha redusert rotgrep, økt risiko for oppriving og mindre stabilitet. Konsekvenser av dette kan være at man ikke bare får knekk eller stammebrekk i treet, men at hele treet velter. Generelt sett kan trær være mer utsatt for vindskader, spesielt hvis det er kombinert med andre faktorer som for eksempel dårlig rotstruktur eller svekkede trær.  

Skogforsikring   
Vurder dekningene som er inkludert i forsikringen din. Dette gir en ekstra beskyttelse mot økonomiske tap i tilfelle snøskader på skogen. Du finner mer informasjon og kan sjekke pris på produktet Skogforsikring her.

Teaser skogbrann

KLIMA OG SKOGBRANN

Lurer du på hvordan klimaendringer kan påvirke skogbrannfaren?

Teaser storm

KLIMA og stormskader

Vi har sett økende omfang av stormskader, les artikkelen om klima og storm. 

Teaser oppdaterte produkter

oppdaterte produkter

Nå får du oppdatert skogforsikring, tilpasset behovet ditt og skogen din.