Beredskapsmateriell fra Skogbrand  

Som en konsekvens av klimaendringer og økende skogbrannfare, initierte vi et prosjekt for å sette i gang forebyggende tiltak i 2016. Dette har resultert i nasjonale retningslinjer for skogsdrift, beredskapspakker til skogsmaskinene og skogbrannkurs for entreprenører og maskinførere.  


Mange skogeiere er bekymret for skogen sin når det er ekstra stor skogbrannfare. De siste årene har vist oss at gode og forebyggende tiltak gjør det mulig å opprettholde aktivitet i skogen, også i perioder med høy skogbrannfare. Skogsdrift i perioder med høy skogbrannfare er risikofylt. Frolandsbrannen hvor 20 000 dekar skog gikk tapt, var forårsaket av skogsmaskiner i arbeid under stor skogbrannfare.    

Beredskapspakken 
Med riktig utstyr tilgjengelig kan man i mange tilfeller slokke mindre branntilløp før de utvikler seg til store skogbranner. Beredskapspakken består av en skogbrannstryker, en vanndunk på 25 liter, vannkanne med spredehode og en spade/hakke.

Se hvordan du bruker beredskapspakken 
Her viser brannmester og utrykningsleder Hans Westgaard deg hvordan du bruker tingene du finner i beredskapspakken.   


Du kan bestille beredskapspakken her.

Skogbrannkurs  

Sammen med Skogkurs har vi i Skogbrand utarbeidet et skogbrannkurs. Dette var i utgangspunktet ment for skogsentreprenører og maskinførere, men mange skogeiere mener at dette er et fint kurs for dem også. Dette er et nettbasert kurs som ligger på Skogskolen. Du finner mer informasjon om kurset her.

Q0A7512_2

beredskapspakker

Visste du at vi selger beredskapspakker til privatpersoner? 

Teaser stormskade

Klima og stormskader

Vi har sett økende omfang av stormskader, les artikkelen om klima og storm. 

Teaser 10 tiltak

10 tiltak mot skogbrann

Som skogeier kan du gjøre flere tiltak for å minske faren for skogbrann.