5 ting å gjøre når du oppdager skogbrann

Det å oppdage en skogbrann er en alvorlig situasjon. Da er det viktig å handle raskt og ansvarlig. En skogbrann kan fort utvikle seg til å bli en stor katastrofe hvis den ikke slokkes. Derfor er det viktig å slokke brannen på et så tidlig stadium som mulig. Beredskapspakken er til god hjelp i situasjoner hvor man må handle raskt. Skogbrannstrykeren er enkel og effektiv å bruke ved små branntilløp.    

Dette er hva du skal gjøre hvis du oppdager en skogbrann:

1) Varsle nødetatene og andre i nærheten
 Ring nødnummeret 110 for brannvesenet. Gi nøyaktig informasjon om brannens beliggenhet, størrelse og andre relevante detaljer. Appen «Hjelp 113» er til stor hjelp når du skal varsle branntilløp. Den sender koordinatene for stedet du befinner deg på til nødetatene. Dersom du er i nærheten av andre personer, informer dem umiddelbart om brannen, slik at de kan evakuere om nødvendig.

Fargen på røyken sier noe om hvor alvorlig skogbrannen er:


2) Forsøk å slukke brannen
Hvis brannen er liten og du føler deg trygg, kan du forsøke å slokke den med tilgjengelige midler som en bredskapspakken, brannslukker, vann eller jord. Ved små branntilløp bør du prøve å slokke brannen. Er brannen ute av kontroll, fokuser heller på å begrense den. Hvis du ikke har slokkeutstyr tilgengelig, kan du bruke grønne kvister til å stryke over brannen. Det er viktig at du ikke slår på flammene. Da kan brannen spre seg i stedet. Unngå å ta unødvendige risikoer, og forlat stedet umiddelbart hvis brannen blir for stor eller farlig. Har du beredskapspakke for skogbrann, bruk denne. 

Her kan du se instruksjoner fra brannvesenet om hvordan man bruker beredskapspakken:


3) Gå til et sikkert sted og hjelp andre med å evakuere

Hvis brannen sprer seg raskt eller blir for farlig å håndtere, forlat området umiddelbart. Beveg deg mot vinden, og gå til et åpent område som har lite brennbart materiale. Unngå å sette livet ditt i fare ved å prøve å bekjempe en stor brann på egen hånd. La profesjonelle brannmenn håndtere situasjonen. Dersom du kommer over personer eller dyr i fare, hjelp dem med å evakuere fra området.  

4) Ta imot brannvesenet og samarbeid med myndighetene
Ta imot brannvesenet når de ankommer og bidra med informasjon. Følg anvisninger fra brannvesenet og andre nødetater. Samarbeid med myndighetene for å bidra til en effektiv respons på brannen. 

 


5) Meld skaden til oss
Etter at situasjonen er under kontroll, meld skaden til oss hvis det dreier seg om hendelser i skogen din.  

Ha en beredskapsplan 
God beredskap kan hindre at mindre branntilløp utvikler seg til større skogbranner. Vi anbefaler alle skogeiere å lage seg en beredskapsplan. Er det andre enn brannvesenet som skal varsles? Hvem er tilgjengelig for hjelp? Hvilket utstyr er tilgjengelig? Vannkilder? 

Er skogen din forsikret mot brann?
 
En skogbrann kan ødelegge store verdier knyttet til skogen og bygninger i eller nær skogen. Skogforsikringen vår og Brannforsikringen vår dekker skader på skogen og i tillegg til kostnader ved pålagt vakthold i etterkant av brannen.

Teaser Snøskade Anne Lise

Anne lise fikk snøskader

Se hvordan det gikk da Anne Lise fikk snøskader på skogen sin, og les mer om snøskader. 

Teaser smågnager

smågnagerskader

Visst du at smågnagere kan gjøre store skader på plantefelt i skogen din?

Teaser oppdaterte produkter

oppdaterte produkter

Nå får du oppdatert skogforsikring, tilpasset behovet ditt og skogen din.