5 grunner til hvorfor du bør bestille og bruke varslingsmateriell


Vi forsikrer skogen din mot skader, slik at du er beskyttet mot økonomiske tap hvis det skulle skje en uforutsett hendelse. I tillegg vet vi at forebygging og beredskap er utrolig viktig, derfor tilbyr vi varslingsmateriell.    
 

 


1) Økt oppmerksomhet
Det å opplyse de som besøker skogen din om at det er (ekstra stor) skogbrannfare, gjør at de kanskje tenker seg om en ekstra gang før de tenner et bål, kaster glass, stumper en sigarett eller gjør andre ting som kan sette i gang en skogbrann. I tillegg er de mer obs på faren, og vil antagelig sjekke og varsle hvis de lukter eller ser røyk når de er på tur.   

2) Enkelt å bestille og bruke
Varslingsmateriellet vårt er enkelt å bestille fra nettsidene våre. Bannere og beachflagg er utformet i værbestanding materiale som kan plasseres de fleste steder. 

3) Tidlig varsling kan begrense skadeomfang
Skulle det oppstå en brann er rask varsling uhyre viktig for å begrense skadene. På utvalgt varslingsmateriell fra oss står det tydelige instruksjoner på hvor man skal ringe hvis man oppdager en brann. Enkel tilgang til viktig informasjon kan gjøre en betydelig forskjell i pressede situasjoner.  

4)  Innvestering i trygghet 
Å bruke varslingsmateriell er ikke bare en forsikring mot tap, men også en investering i trygghet og beredskap. Varslingsmateriellet vårt passer for deg som har stor aktivitet i skogen din.  

5) Samfunnssikkerhet og felles innsats
Vi tror på samfunnsengasjement og felles innsats for å skape et tryggere miljø for alle. Ved å bruke varslingsmateriell er du en del av et større fellesskap som deler en felles visjon om å beskytte liv og eiendom.  

Visste du forresten at fargen på røyken på skogbrann sier noe om hvor alvorlig skogbrannen er? Brannsjef Trond Joar Kjenstadbakk forklarer kort i denne filmen. 

 

Teaser varsling-1

VARSLINGSMATERIELL

Ønsker du å bestille varslingsmateriell fra oss. Vi har gjort det enkelt for deg.

Teaser forebygging

FORBYGGING AV SKADE

Vi har laget en samleside der du kan lese enda mer om forebygging av skogskader.

Q0A7512_2

beredskapspakker

God beredskap er også viktig når det er fare for skogbrann. Vi selger beredskapspakker.